zaczekaj z rozliczeniem Vat-u do grudnia !
 Oceń wpis
   

Zostaw rozliczenie podatku Vat z listopada na grudzień

Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszła część  przepisów wprowadzających zmiany do ustawy o VAT. Jedną z istotniejszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 grudnia br. są przepisy dotyczące zasad zwrotu różnicy podatku VAT, bowiem  skróceniu uległ termin oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ze 180 dni do 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia . Nowe terminy zwrotu VAT obowiązują począwszy od rozliczenia podatku VAT składanego za grudzień 2008 r. (lub za IV kwartał br.).

  Warto więc zastanowić się, czy nie korzystniej będzie rozliczyć podatek naliczony z zakupów listopadowych w deklaracji za miesiąc  grudzień i dopiero  wnioskować o zwrot nadwyżki . Taki ruch korzystny będzie  zwłaszcza w przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką podstawową, tj. 22%, bowiem tym działaniem skrócimy okres oczekiwania na zwrot ze 180 dni na 60 (nadal istnieje możliwość przyspieszenia zwrotu do 25 dni w określonych w ustawie przypadkach )

Dokonaj więc  szczegółowej analizy  rozliczenia podatku VAT w miesiącu listopadzie i  wybierz wariant korzystniejszy dla siebie.

Komentarze (0)
co nowego w podatku dochodowym ?
 Oceń wpis
   

Pisałam o zmianach  w podatku Vat a co nas czeka w podatku dochodowym ?

W dniu 6 listopada 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  przewiduje szereg  zmian w tym  m.inn wprowadza  następujące nowe rozwiązania :


- umożliwia odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych

- przewiduje  nowe rozwiązania w zakresie tzw. ulgi prorodzinnej. Od dnia 1 stycznia 2009 r. z odliczenia, oprócz rodziców, będą mogli korzystać także opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

-  rozszerza zakres tzw. ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego..

- wprowadza  zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jeżeli, w okresie 2 lat od dnia zbycia, przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy, na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe.

- przewiduje także zmiany w zakresie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

- uznaje  za koszty podatkowe poniesione koszy zaniechanych inwestycji,

- daje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu memoriałowym,

-  uznaje za koszt podatkowy kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

I NARESZCIE   to, na co wielu podatników czekało : od1 stycznia 2010 r. zlikwidowana zostanie podwójna zaliczka wpłacana w ostatnim miesiącu (kwartale) roku podatkowego.
Krystyna Dąbrowska  współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

 

Komentarze (3)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]