ZUS oddaje pieniądze?
 Oceń wpis
   

Sprawa dotyczy  wyłącznie tych osób, których płatnik składek już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego.

Jeśli  do dnia  8 maja 2009 r. zainteresowani ubezpieczeni złożą w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części sfinansowanej przez ubezpieczonych), wpłaconych od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. mogą liczyć na ich zwrot . 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 28 marca 2008 r. gwarantuje zwrot nienależnie opłaconych składek bezpośrednio ubezpieczonemu w sytuacji, gdy płatnika składek już nie ma i nie istnieje jego następca prawny. Ponadto zapewniono zwrot dla należności, które na dzień wejścia nowelizacji uległy przedawnieniu, pod warunkiem, że wniosek w tej sprawie zostanie złożony do 8 maja 2009 r. (w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji). Zwrot zostanie dokonany bezpośrednio ubezpieczonemu.

Osoba zainteresowana powinna zgłosić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o zwrot nadpłaty. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające nienależne opłacenie składek, np. kopie zaświadczeń potwierdzających nadpłatę (mogą to być formularze RMUA, wskazujące na przekroczenie w danym roku kalendarzowym górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
Informacja ze  strony: www.zus.pl

Komentarze (2)
Masz 50 lat?
 Oceń wpis
   


Od 1 lutego 2009 r. obowiązuje znowelizowany art. 92 kodeksu pracy  zgodnie z którym pracownicy, którzy ukończyli najpóźniej do 31 12.2008 roku  50 lat  życia i są niezdolni do pracy z powodu choroby mają prawo do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę przez okres 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a nie jak do tej pory przez 33 dni.Po okresie 14 dniowym zasiłek wypłaca ZUS.. Natomiast do pracowników , którzy skończyli 50 lat w 2009 roku zmienione przepisy będą zastosowane od 1 stycznia 2010 roku . Takie rozwiązanie ma zachęcić pracodawców do zatrudniania dojrzałych pracowników.
Czy tak na pewno będzie? Czy barierą do zatrudniania pracowników po 50 roku jest jedynie  przekonanie  pracodawcy  , że  b oni częściej na zwolnieniu niż w pracy? Jak myślisz? 

Komentarze (1)
No i połamane zęby ...
 Oceń wpis
   

Jak można normalnie pracować w kraju , gdzie każdy przepis jest bezkarnie  interpretowany tak, jak patrzy na problem urzędnik skarbowy ? A sprawa obiła się o zęby a konkretnie o protetyków .Na skutek zmiany ustawy o podatku Vat zwolniono usługi protetyczne ze zwolnienia od płacenia podatku ale tylko te, które były wykonywane przez osobę fizyczną tj  konktertnego protetyka. Te same usługi ale wykonywane przez np spółkę cywilną były opodatkowane stawką 7% . Tak zinterpretowały przepis urzędy skarbowe i takie interpreracje wydawały podatnikom . A teraz , po upływie roku Ministerstwo wydaje interpretacje,z której wynika, że urzędy nie miały racji bo zwolnienie dotyczy wszystkich protetyków niezależnie w jakiej formie prowadzą swoją działalność. A pisząć wniosek o unterpretację cały czas wskazywałam, że tak właśnie jest   Ale  interpretację dostałam  taką a nie inną. Korekty poszły , podatek zapłacony, odsetki zapłacone , klienci wściekli  -a teraz od nowa ; tylko kto mi zapłaci za zmarnowany czas przeznaczony na odwrócenie sprawy? Może urząd skarbowy?  Ciężki ten mój zawód , prawda?

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]