Pracowałeś za granicą rozlicz się w Polsce
 Oceń wpis
   


Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów lub przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.
Jeżeli jednak   przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą tylko w drugim państwie poprzez położony tam zakład i jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi ,to  zyski zakładu mogą być opodatkowane w drugim państwie. Przez zakład rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.  Jeżeli  spółka ma zakład za granicą to ma obowiązek   rozliczania osiąganych tam przychodów i ponoszonych  tam  kosztów  według przepisów  podatkowych  tego państwa , w którym zakład ma siedzibę i tam opłacać podatki .  Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu nie mamy  do czynienia ze stałą placówką to poniesione koszty należałoby rozliczyć w  całości w Polsce według obowiązujących u nas ustaw podatkowych i rachunkowych .
Jeśli chodzi o zatrudnienie to  składki na ubezpieczenia pracowników powinny być odprowadzane w Polsce, a podatek dochodowy - w zależności od sytuacji - w Polsce lub Niemczech. .
Zgodnie  bowiem z generalną  zasadą wyrażoną w polsko-niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. nr 12 pod poz. 90, jeśli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Niemczech, to dochód osiągnięty przez nią z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Niemczech (art. 15 ust. 1 tej umowy)
Wyjątkiem są sytuacje,  gdy  pracownik :
1)    przebywa w Niemczech przez okres  nieprzekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym
2)    wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech,
3)    wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Niemczech
 – wówczas dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce ( art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.  ).
Uwaga Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce, muszą w Polsce rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Uwzględnia się przy tym postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W umowach tych jest uregulowane, że jeżeli przedsiębiorca utworzy za granicą zakład, to państwo, w którym zakład jest położony, ma prawo opodatkowania dochodów przypisanych temu zakładowi. W Polsce takie dochody rozlicza się z uwzględnieniem metody  proporcjonalnego odliczenia.
Metoda ta  polega na tym, że od podatku obliczonego według skali podatkowej od łącznych dochodów podatnika, a więc osiągniętych zarówno w kraju, jak i za granicą, odlicza się podatek, który ta osoba zapłaciła za granicą. Jednakże odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
 

Komentarze (1)
ZUS oddaje pieniądze? Mniej kontroli podatkowych
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]