I znowu kipisz w picie
 Oceń wpis
   

W rozliczeniu za 2009 rok pracownicy nie będą musieli składać samodzielnie rocznych PIT. Obowiązek ten przejdzie na pracodawców

Ministerstwo Finansów zawarło w założeniach do zmiany ustawy o PIT, które wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów zmianę a która dotyczy rozliczeń z fiskusem .Otóż od 2009 roku pracodawca  będzie dokonywał rozliczeń za pracownika składając roczne zeznanie podatkowe PIT 40.  Uwzględni w nim  1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego oraz zastosuje ulgę na internet i ulgę prorodzinną. No , oczywiście nie za darmo . Pracodawca od tak wypełnionego zeznania będzie mógł pobrać sobie wynagrodzenie, w wysokości 0,35 proc. lub 0,4 proc. pobranych podatków. A czy od tych zarobków odprowadzi 18% podatku dochodowego ? Zarobek lepszy niż na giełdzie

 

Komentarze (1)
dofinansowanie z funduszu socjalnego
 Oceń wpis
   

Firma może dać każdemu zatrudnionemu 380 zł na wczasy, siłownię lub remont mieszkania. Pieniądze będą nieopodatkowane, jeśli zostaną wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych.

A  wynika z obowiązującej od dzisiaj nowelizacji ustawy o PIT.

Do tej pory zwolnione z podatku były tylko finansowane z funduszu świadczenia rzeczowe. Teraz także wypłaty.
Ale trzeba spełnić pewne warunki aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego  Pieniądze muszą być wypłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , który może  utworzyć każdy pracodawca. Zasoby funduszu przeznaczamy  m.in. wypoczynek, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, udzielanie pomocy materialnej oraz na cele mieszkaniowe. Z funduszu można więc dopłacić pracownikowi do wczasów, zrefundować mu karnet na siłownię lub bilet do kina, przekazać pieniądze na budowę domu czy remont.Zwolnione z PIT  są też pieniądze wypłacone z funduszy związków zawodowych. Limit jest wspólny (obejmuje też świadczenia rzeczowe) - 380 zł rocznie. Nowelizacja obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia2009 r. Przy obliczaniu limitu trzeba więc uwzględnić wszystkie przekazane w tym roku świadczenia.
Komentarze (2)
lekarstwo na kryzys
 Oceń wpis
   

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło program wspierający przedsiębiorstwa w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym. Będą mogły z niego skorzystać duże i średnie firmy, mające przejściowe kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 1 mld zł. Ministerstwo Gospodarki wytypowało 4 branże, do których kierowane będzie wsparcie: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, lekki i oparty na drewnie. Z pomocy skorzystać będą mogły średnie i duże przedsiębiorstwa, będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, ale mające przejściowe problemy z pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania.

Pomoc zostanie udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu w formie: pożyczek, poręczeń, gwarancji, zakupu obligacji emitowanych przez beneficjentów, oraz dokapitalizowania. Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

ARP wspierać będzie projekty ukierunkowane na utrzymanie bieżącej płynności finansowej i aktywności gospodarczej, w tym zapewniających utrzymanie produkcji, kontynuowanie rozpoczętych inwestycji pod warunkiem ich długookresowej opłacalności,realizację zamówień publicznych i kontraktów eksportowych, zagospodarowanie infrastruktury technicznej likwidowanych lub upadających przedsiębiorstw przez instytucje zarządzające parkami przemysłowymi.

Może warto się tym tematem zainteresować?

Komentarze (1)
Sprawdź, czy masz nadpłatę podatku dochodowego
 Oceń wpis
   

Świadczenie socjalne wypłacone przed 22 sierpnia – podatek do zwrotu.

Od 22 sierpnia tj. od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. świadczenia pieniężne z funduszu socjalnego zwolnione są z PIT do 380 zł. Zwolnienie obejmie świadczenia w gotówce wypłacone od początku tego roku. Pracodawca, który potrącił już zaliczkę na podatek, powinien uwzględnić zwolnienie w PIT-11.

Zmiana w ustawie o PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku tego roku, a zatem również do świadczeń pieniężnych, od których podatek został już potrącony. W tym przypadku po stronie pracowników może powstać nadpłata , bowiem jeżeli kwotę tę zaliczono już do składników wynagrodzenia, suma wpłaconych zaliczek przewyższy kwotę podatku, jaki jest należny z tytułu osiągniętego w 2009 roku dochodu.

Pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić zmianę przepisów i rozpoznać prawidłową wartość przychodu, w momencie przygotowania dla pracownika informacji PIT-11 za rok 2009, a więc kwotę przychodu nieuwzględniającą otrzymanego świadczenia zwolnionego z podatku.

Pracodawca nie ma bowiem możliwości korygowania zaliczek w trakcie roku

 

 

Komentarze (1)
nie biegaj do ZUS
 Oceń wpis
   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę internetową umożliwiającą zweryfikowanie autentyczności wydanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn. Aby z niego skorzystać i poświadczyć autentyczność wydanego przez ZUS zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, w formularz znajdujący się na tej stronie należy wprowadzić informacje zawarte w sprawdzanym zaświadczeniu, tj. numer zaświadczenia, numer druku, numer NIP i datę wydania zaświadczenia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Szukaj - wtedy usługa potwierdzi fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo poinformuje użytkownika o braku takiego zaświadczenia w ewidencji Zakładu. Usługa jest bezpłatna.

Sprawdziłam , działa bez zarzutu!!!!!!

 

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]