Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Oceń wpis
   

  

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą, co do zasady, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz 1 stycznia 2012 r. mniej niż 20 pracowników to nie jesteś zobligowany do tworzenia regulaminu wynagradzania. Możesz zatem podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych. O tym fakcie musisz jednak powiadomić pracowników do końca stycznia 2012 r. w dowolny sposób przyjęty w firmie.

Nie musisz swojej decyzji konsultować ani z organizacją związkową ani też z przedstawicielem pracowników.

Dotrzymanie ustawowego terminu na powiadomienie pracowników o nieutworzeniu zfśs lub o niewypłacaniu świadczeń urlopowych  może bowiem narazić cię na kłopoty a to z uwagi na rozbieżne stanowiska urzędów i sądów w tym zakresie .

Zgodnie z poglądem urzędów , przekroczenie tego terminu nakłada na pracodawcę obowiązek naliczania odpisu na fundusz lub wypłacania świadczenia urlopowego, a w przeciwnym razie jest zagrożone karą grzywny w postępowaniu sądowym. Jednakże np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 marca 2007 r. (I OSK 814/06) zajął stanowisko, zgodnie z którym przekroczenie terminu przez pracodawcę nie spowoduje obowiązku naliczania odpisów na zfśs czy wypłaty świadczeń urlopowych, a opóźnienie jest zagrożone najwyżej grzywną. Jeszcze inaczej  wypowiedział się  Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07)  uznał bowiem, ł, że nawet nie grozi za to grzywna

I jak tu pracować  jeśli nawet w takiej zdawałoby się prostej interpretacji prawa nie ma zgodności?  Chore...


 

Komentarze (0)
Kupiłeś wcześniej węgiel? To płać akcyzę .
 Oceń wpis
   

 

Wiceminister finansów poinformował przedsiębiorców, którzy zużywają w swoich firmach zapasy węgla zakupione przed  2 stycznia 2012, że  muszą zapłacić akcyzę .Powołuje się na prawo unijne .

Jak tłumaczy wiceminister to nie sam fakt posiadania węgla powoduje obowiązek zapłaty akcyzy a jego zużycie .To oznacza, że gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, zużyje po 1 stycznia br. na cele opałowe, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., to musi zapłacić z tego powodu akcyzę . Jak Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku powstawać systematycznie w miarę zużywania tych wyrobów węglowych a podatnik  będzie obowiązany składać deklaracje podatkowe w akcyzie i dokonywać jej rozliczenia od zużytych wyrobów węglowych.

Obowiązek zapłaty akcyzy nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw domowych zużywających zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., bo jedne i drugie są zwolnione z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

 A więc jeśli byłeś zapobiegliwy i kupiłeś zapas węgla to teraz dopłacisz .

Komentarze (1)
POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z VAT
 Oceń wpis
   

 


 

Jeżeli zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego z podatku Vat albo lub utraciłeś do niego prawo w latach ubiegłych , możesz, na mocy art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.t.p.u , ponownie skorzystać z tego zwolnienia , ale dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciłeś to prawo lub z niego zrezygnowałeś .

Aby ponownie korzystać ze zwolnienia, musisz spełnić jednak pewne warunki a mianowicie :

1) nie możesz wykonywać żadnej czynności z zakresu:

- importu towarów i usług,

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

- świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.,t,u podatnikiem jest ich usługobiorca

-dokonywać dostaw:

   a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

   b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

   c) nowych środków transportu,

   d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

- świadczyć usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich;

2) musisz mieć siedzibę działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju.

3) nie możesz przekroczyć w poprzednim roku podatkowym obrotów w wysokości limitu wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj 150.000 zł.

Wraz z powrotem do zwolnienia czeka Cię jednak wiele obowiązków z tym związanych - przede wszystkim dokładana l analiza , czy warto. Bo jak odliczałeś Vat to niestety, ale musisz go teraz  oddać i to jednorazowo . Nic fiskus nie daruje .

Komentarze (1)
I znów zamieszanie w sprawie aut
 Oceń wpis
   

 

 


Ministerstwo finansów ciągle miesza w sprawie odliczenia podatku Vat od kupowanych przez przedsiębiorców samochodów. Teraz, aby odliczyć pełen VAT od nabycia auta, jak również z faktur dokumentujących leasing i kupno paliwa, firmy nie będą musiały nabywać ciężarówek. Wystarczy że auto będzie ... bankowozem.

I wcale nie musi to być opancerzony pojazd, który kojarzy się z bankowozem , przepisy mówią , że takim autem może się stać zarówno samochód osobowy czy ciężarowy, w którym konieczne jest odpowiednie wyposażenie.

Aby auto zostało - zgodnie z polskim prawem - uznane za bankowóz niezbędne jest wprowadzenie kilku modernizacji. Konieczne jest wyposażenie go w immobiliser, dodatkowy alarm, system transmisji alarmu oraz specjalny pojemnik na pieniądze – przecież ma on służyć przewożeniu gotówki . Taki pojemnik można zamontować w każdym samochodzie , chociażby w miejscu koła zapasowego czy w bagażniku . Jeśli tych zmian dokonamy w autoryzowanym i certyfikowanym zakładzie to nie tracimy gwarancji producenta na samochód a w konsekwencji już mamy samochód , od zakupu którego możemy odliczyć cały podatek Vat . Również Vat odliczymy od zakupu paliwa .

Tylko patrzeć jak producenci aut wprowadzą na rynek oferty sprzedaży bankowozów zamiast dotychczasowych samochodów z kratką .

Ale uwaga : Ministerstwo już zapowiada walkę z nadużyciem zwracając uwagę , że aby móc odliczyć VAT na bankowóz, trzeba prowadzić działalność, w której posiadanie takiego pojazdu jest uzasadnione. Znając życie jakoś to będzie...

Komentarze (1)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]