Jeszcze w tym roku prezenty bez Vat-u
 Oceń wpis
   

Jeżeli chcesz przekazać kontrahentowi np : kalendarzyk wart więcej niż 10 zł z logo Twojej firmy to masz jeszcze okazję dać go w tym roku bez podatku Vat .
Od przyszłego roku - o ile nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w kształcie przyjętym przez Sejm - bez naliczania podatku będzie można wręczać bardzo drobne upominki , których cena jednostkowa (wartość wytworzenia) określona w momencie przekazania nie przekracza 10 zł.Korzystanie zwolnienia wiąże się jednak z obowiązkami - przedsiębiorcy muszą bowiem prowadzić odpowiednią ewidencję i zliczać wartość prezentów przekazywanych każdej z obdarowanych osób.

Komentarze (12)
Koniec częściowego zwrotu podatku Vat
 Oceń wpis
   


Jeśli budujesz lub remontujesz dom czy mieszkanie radzę się pospieszyć z zakupem materiałów bowiem od 2014 roku ministerstwo zamierza zlikwidować przywilej częściowego zwrotu podatku Vat
A więc Ci , którzy chcą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, będą mogli złożyć wniosek tylko do końca 2013 r. Planowana zmiana wynika z projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (program MdM), który został skierowany przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych (ZD22). Projekt przewiduje m.in. uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
Przy dużych wydatkach można wyciągnąć naprawdę niezłe pieniądze ze skarbówki .

Komentarze (2)
Abolicja w Zusie
 Oceń wpis
   

Przedsiębiorcy, którzy w latach 1999-2009 zawiesili działalność gospodarczą i nie płacili składek ZUS zostaną zwolnieni z odsetek i kar.
Sejm przegłosował  abolicję  bowiem ustawę  w dniu  9 listopada,   skutkiem czego Izba uchwaliła ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Abolicją  objęto  możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek.
Jedynym warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy .
Ci, którzy  przed dniem 1 września 2012 r. zakończyli  prowadzenie pozarolniczej działalności z abolicji będą mogły skorzystać prawdopodobnie już w tym roku
Pozostali przedsiębiorcy będą musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
Ustawa trafi teraz do Senatu.

Komentarze (8)
PIT na 2013 - ustawa podpisana
 Oceń wpis
   

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców.
Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci . Odliczenie nadal przysługiwać będzie podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji.
Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej.
W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczeniu zakresu przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.
Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Komentarze (7)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]