Zatrudniasz na umowy zlecenia- przeczytaj
 Oceń wpis
   

 

Nowelizacja przepisów przygotowana przez resort pracy zakłada ozusowanie umów „śmieciowych :” Projekt zakłada ozusowanie zleceń, a także obowiązek odprowadzania składek za osoby zasiadające w radach nadzorczych ,
Zgodnie z tym projektem pracodawca będzie sumował umowy-zlecenia zawierane z pracownikiem. Do momentu osiągnięcia kwoty odpowiadającej płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 1600 zł, a w przyszłym ma wzrosnąć do 1680 zł, od takich kontraktów trzeba będzie odprowadzać składki emerytalno-rentowe.

Ważne zmiany dotyczą też członków rad nadzorczych zatrudnionych na umowy-zlecenie. Obecnie są oni zobowiązani do opłacania jedynie składek zdrowotnych. Po wejściu w życie nowelizacji od ich kontraktów potrącane byłyby również pieniądze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może wejść w życie już od początku nowego roku.

W efekcie zmian wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 660 mln zł, a wpływy z PIT spadną o 30 mln zł - ale co tam , ZUS wybuduje za to następny budynek a emerytury nadal będą głodowe .

Komentarze (6)
Spisujesz umowę na dożywocie? Uważaj
 Oceń wpis
   

 

 


 

Umowa o dożywocie zawierana jest przede wszystkim przez osoby starsze , które przenoszą własność nieruchomości na nabywcę zobowiązującego się zapewnić tym osobom dożywotnie utrzymanie. Jednakże zawarcie takiej umowy, pod względem podatkowym, może być niekorzystne dla obu stron.

Bowiem według organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych umowa o dożywocie ma charakter odpłatny (ekwiwalentny). Przykładowo takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 14 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1398/11 (orzeczenie prawomocne). Zdaniem tego Sądu w zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspokajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Ministerstwo Finansów swoje stanowisko w sprawie umów o dożywocie zawarło w piśmie z 13 października 2010 r., nr DD9/DD2/0683/59/KZU/10/608, które zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 6 z 2010 r. oraz odpowiedzi na interpelację podatkową nr 6846 (z 2012 r.). Wynika z nich, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie ma skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak odpłatne zbycie nieruchomości.

Również niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2625/10 i z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10 (orzeczenia prawomocne).

A więc  znanie umowy o dożywocie za umowę odpłatną oznacza, że zbycie nieruchomości na podstawie tej umowy należy rozpatrywać na gruncie art 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy podatkowej .

Co jeszcze nasz fiskus zinterpretuje na swoją korzyść? Pożyjemy, zobaczymy ...

Krystyna Dąbrowska biuro podatkowe Praktyk. s.c w lublinie

Komentarze (1)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]