Masz umowę okresową ?Przeczytaj
 Oceń wpis
   

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja KODESU PRACY zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Przepisy przejściowe określają, że umowy, w których nie dopuszczono możliwości wypowiedzenia, zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwające w tym dniu, będą podlegały obecnym regulacjom. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych na ponad 6 miesięcy lub w których przewidziano wypowiedzenie. Ponadto do umów terminowych, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, będą stosowane nowe przepisy, ograniczające okres zatrudnienia do 33 miesięcy i do 3 umów naczas określony. Nowelizacja ta , która wejdzie w życie od 22 lutego 2016 r., uzależni okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wyniesie: ● 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, ● 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ● 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 ustawy – Kodeks pracy po nowelizacji). Obecnie wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony zależne jest od łącznego spełnienia 2 przesłanek: ● umowa powinna być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ● strony powinny przewidzieć w umowie możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Część zawieranych na podstawie dotychczasowych przepisów umów na czas określony posiada klauzulę umożliwiającą ich wypowiedzenie.

Jak myślicie , dobre rozwiązanie?

Komentarze (1)
ważne dla gmin
 Oceń wpis
   

Samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT -

przełomowy wyrok TSUE.  Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Tak orzekł 29 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w tej sprawie (oznaczonej przed Trybunałem sygnaturą C-276/14). W Wyroku tym TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanej na wstępie uchwale. Sędziowie z Luksemburga orzekli, że samorządowe jednostki budżetowe (np. szkoły, ośrodki pomocy społecznej) nie są podatnikami VAT.

I teraz można robić korekty 5 lat do tyłu!!

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]