masz emeryturę ? przeczytaj
 Oceń wpis
   

 

 

 

Z noweli ustawy o emeryturach i rentach, podpisanej w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wynika, że przy obliczaniu wysokości emerytur będzie można stosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczona osoba osiągnęła wiek emerytalny .

 

W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., pobierających wcześniejsze emerytury, wprowadzona zostanie możliwość obliczania wysokości świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami. Ale uwaga: równocześnie jednak podstawa obliczenia byłaby pomniejszona o kwotę pobranych wcześniej emerytur.

Kto może skorzystać na zmianach ? A no te osoby , wobec których zastosowano ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia i którym przed 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki od całego wynagrodzenia (przekraczającego 250 proc. przeciętnej płacy), które były aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do świadczeń. Bowiem w takich sytuacjach możliwe będzie ponowne przeliczenie emerytury.

Nowe regulacje przewidują też, że przy ustalaniu kapitału początkowego możliwe będzie zaliczenie całego okresu nauki w szkole wyższej względem ubezpieczonych, wobec których wcześniej stosowano ograniczenie okresu nieskładkowego do wymiaru 1/3 okresu składkowego.

Watą uwagi jest zmiana, na podstawie której , przy ustalaniu kapitału początkowego jako okres składkowy traktowany ma być okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących i opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem.

 

Uwaga: Przyjęto, że wysokość emerytury przysługującej w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

 

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent podpisał ustawę 13 kwietnia br.

Nowela wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Emeryci, zasypujmy ZUS wnioskami o ponowne naliczenie emerytury , może starczy na wakacje pod palmami?

Komentarze (0)
Za listopad zaliczka jak za każdy inny miesiąc
 Oceń wpis
   

 


 

Od bieżącego roku podatnicy opłacający  zaliczki na  podatek dochodowy zarówno w systemie miesięcznym, jak i kwartalnym nie są już zobowiązani do opłacania ich  w podwójnej wysokości .

Zaliczka za miesiąc grudzień płatna jest  bowiem do 20 stycznia następnego roku podatkowego.  Jej wysokość oblicza się na podstawie rzeczywistych wyników osiągniętych przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Jednakże z  dokonywania wpłaty ostatniej zaliczki są zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego), dokonają rocznego rozliczenia podatku i złożą  PIT roczny oraz  przed upływem tego terminu zapłacą wynikający z tego zeznania podatek.

Tak więc nie trzeba już "na siłę" tworzyć w listopadzie kosztów.

Komentarze (7)
lekarstwo na kryzys
 Oceń wpis
   

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło program wspierający przedsiębiorstwa w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym. Będą mogły z niego skorzystać duże i średnie firmy, mające przejściowe kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 1 mld zł. Ministerstwo Gospodarki wytypowało 4 branże, do których kierowane będzie wsparcie: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, lekki i oparty na drewnie. Z pomocy skorzystać będą mogły średnie i duże przedsiębiorstwa, będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, ale mające przejściowe problemy z pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania.

Pomoc zostanie udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu w formie: pożyczek, poręczeń, gwarancji, zakupu obligacji emitowanych przez beneficjentów, oraz dokapitalizowania. Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

ARP wspierać będzie projekty ukierunkowane na utrzymanie bieżącej płynności finansowej i aktywności gospodarczej, w tym zapewniających utrzymanie produkcji, kontynuowanie rozpoczętych inwestycji pod warunkiem ich długookresowej opłacalności,realizację zamówień publicznych i kontraktów eksportowych, zagospodarowanie infrastruktury technicznej likwidowanych lub upadających przedsiębiorstw przez instytucje zarządzające parkami przemysłowymi.

Może warto się tym tematem zainteresować?

Komentarze (1)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]