koniec przymusowych urlopów ?
 Oceń wpis
   

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna  " Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów 

To byłoby dobre rozwiązanie , bo kto prowadząc firmę tak naprawdę przestrzega od lat obowiązującego przepisu , że urlop za rok ubiegły musi być wykorzystany do końca marca roku następnego? Tylko duże firmy , które boją się kontroli z Inspekcji Pracy , natomiast małe - no cóż tu bywa różnie .I co robić na urlopie w marcu?

Myślę,że sami pracownicy z niecierpliwością będą śledzić temat - przejdzie pomysł zmian  czy nie.

A co Wy o tym sądzicie ?

Komentarze (6)
ZUS POMOŻE
 Oceń wpis
   

Za przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na własny rachunek i zatrudnia do pięciu pracowników ZUS wypełni papierowe dokumenty ubezpieczeniowe.

Od 1 marca podatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, nie będą musieli samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie informacji uzyskanych przez płatników oraz, przy wspomaganiu oprogramowania KSI ZUS.

Od 1 marca 2010 roku będzie jeszcze łatwiej: dokumenty ubezpieczeniowe, takie jak ZUS DRA ,wypełniał będzie przy pomocy aplikacji pracownik ZUS w obecności przedsiębiorcy. Utworzenie dokumentów poprzedzone zostanie potwierdzeniem tożsamości płatnika oraz jego identyfikacją w systemie w oparciu o numer NIP. Płatnik podaje również pozostałych dane niezbędne do utworzenia prawidłowych dokumentów (wymagane przy wypełnianiu danego typu formularza). Wprowadzone rozwiązanie obsługi dokumentów ubezpieczeniowych ma na celu usprawnienie obsługi klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości danych wprowadzanych do systemu.

Komentarze (1)
Niby ulga....
 Oceń wpis
   

t

Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku przedemerytalnym, tj. kobiety po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłacanych im wynagrodzeń.

Z tą datą . zaczną obowiązywać przepisy zwalniające z opłacania składek na fundusze ubezpieczeniowe, tj. na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłacanych wynagrodzeń.
Z tą datą pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku od:

  • 55 lat w przypadku kobiet,

  • 60 w przypadku mężczyzn

zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na wymienione fundusze.

Pracodawcy zatrudniający takie osoby będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tym że będzie to zwolnienie czasowe. Przysługiwać ma bowiem przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. Warunkiem jest, aby pracownicy w wieku 50+ w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji osób bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.
Ponadto należy dodać, że zwolnienie dotyczy pracowników w wieku powyżej 50 lat zatrudnionych po 30 czerwca 2009 r. Natomiast za osoby, które zostały zatrudnione przed tą datą zwolnienie z opłacania składek nie przysługuje.
Jest to w pewnym sensie pomoc dla pracodawcy ale  czy na pewno?

 

 

Komentarze (0)
ZUS oddaje pieniądze?
 Oceń wpis
   

Sprawa dotyczy  wyłącznie tych osób, których płatnik składek już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego.

Jeśli  do dnia  8 maja 2009 r. zainteresowani ubezpieczeni złożą w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części sfinansowanej przez ubezpieczonych), wpłaconych od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r. mogą liczyć na ich zwrot . 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 28 marca 2008 r. gwarantuje zwrot nienależnie opłaconych składek bezpośrednio ubezpieczonemu w sytuacji, gdy płatnika składek już nie ma i nie istnieje jego następca prawny. Ponadto zapewniono zwrot dla należności, które na dzień wejścia nowelizacji uległy przedawnieniu, pod warunkiem, że wniosek w tej sprawie zostanie złożony do 8 maja 2009 r. (w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji). Zwrot zostanie dokonany bezpośrednio ubezpieczonemu.

Osoba zainteresowana powinna zgłosić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o zwrot nadpłaty. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające nienależne opłacenie składek, np. kopie zaświadczeń potwierdzających nadpłatę (mogą to być formularze RMUA, wskazujące na przekroczenie w danym roku kalendarzowym górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
Informacja ze  strony: www.zus.pl

Komentarze (2)
Nie do końca litościwy ZUS
 Oceń wpis
   

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Projekt przewiduje, że kobiety zatrudnione na etacie otrzymujące zasiłek macierzyński a potem przebywające na urlopie wychowawczym i mające inny tytuł ubezpieczenia np. działalność gospodarczą, nie będą musiały płacić składek do ZUS z tej działalności gospodarczej , pod warunkiem że ją zawieszą .

Najważniejszym jednak problemem rozwiązanym w projekcie jest głośna sprawa nieszczęsnych matek wprowadzonych w błąd przez pracowników ZUS-u i wezwanych obecnie do zapłacenia zaległych składek od 1999 roku .Otóż projekt przewiduje umorzenie zaległych, zdaniem ZUS, składek z tytułu prowadzenia firmy osób przebywających na urlopie macierzyńskim za okres od 1999 roku do daty wejścia w życie ustawy. Ale uwaga - ZUS umorzy składki na wniosek firmy, w której była ta kobieta zatrudniona . Niestety projekt nie przewiduje umorzenia składki kobiet przebywających w tym czasie na urlopach wychowawczych.

Krystyna Dąbrowska


 

 

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]