ZUS POMOŻE
 Oceń wpis
   

Za przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na własny rachunek i zatrudnia do pięciu pracowników ZUS wypełni papierowe dokumenty ubezpieczeniowe.

Od 1 marca podatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, nie będą musieli samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie informacji uzyskanych przez płatników oraz, przy wspomaganiu oprogramowania KSI ZUS.

Od 1 marca 2010 roku będzie jeszcze łatwiej: dokumenty ubezpieczeniowe, takie jak ZUS DRA ,wypełniał będzie przy pomocy aplikacji pracownik ZUS w obecności przedsiębiorcy. Utworzenie dokumentów poprzedzone zostanie potwierdzeniem tożsamości płatnika oraz jego identyfikacją w systemie w oparciu o numer NIP. Płatnik podaje również pozostałych dane niezbędne do utworzenia prawidłowych dokumentów (wymagane przy wypełnianiu danego typu formularza). Wprowadzone rozwiązanie obsługi dokumentów ubezpieczeniowych ma na celu usprawnienie obsługi klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości danych wprowadzanych do systemu.

Komentarze (1)
doradców podatkowych to nie dotyczy?
 Oceń wpis
   

Od 22 października 2009 r. wszystkie instytucje finansowe i kredytowe zostały objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki te już istniały a teraz objęły jeszcze . nowe kategorie podmiotów, w tym  podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg.

 

Oznacza to, że podmioty usługowo zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają obecnie obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Mają też obowiązek niezwłocznego informowania o takich transakcjach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

W związku z tym, że podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg są nową kategorią podmiotów obowiązanych, na podstawie przepisów przejściowych zostały one czasowo zwolnione z obowiązku rejestracji i przekazywania informacji do GIIF do czasu wydania stosownych przepisów wykonawczych


Wśród "instytucji obowiązanych" znajdują się również  banki, jak i podmioty, które w związku z umowami z klientami mają wiedzę na temat tych transakcji. Podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych należą do tej drugiej kategorii. Tego rodzaju instytucje mają obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Mowa o podmiotach  świadczących  usługi księgowe ale czy dotyczy to również doradców podatkowych ? Przecież doradcy podatkowi są zobowiązani do dochowania   tajemnicy  i tylko sądy mogą ich z tego obowiązku zwolnić. Czy komuś chodzi o zlikwidowanie biur rachunkowych? 

No cóż wzrośnie ranga doradców podatkowych .

Komentarze (1)
I znowu kipisz w picie
 Oceń wpis
   

W rozliczeniu za 2009 rok pracownicy nie będą musieli składać samodzielnie rocznych PIT. Obowiązek ten przejdzie na pracodawców

Ministerstwo Finansów zawarło w założeniach do zmiany ustawy o PIT, które wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów zmianę a która dotyczy rozliczeń z fiskusem .Otóż od 2009 roku pracodawca  będzie dokonywał rozliczeń za pracownika składając roczne zeznanie podatkowe PIT 40.  Uwzględni w nim  1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego oraz zastosuje ulgę na internet i ulgę prorodzinną. No , oczywiście nie za darmo . Pracodawca od tak wypełnionego zeznania będzie mógł pobrać sobie wynagrodzenie, w wysokości 0,35 proc. lub 0,4 proc. pobranych podatków. A czy od tych zarobków odprowadzi 18% podatku dochodowego ? Zarobek lepszy niż na giełdzie

 

Komentarze (1)
dofinansowanie z funduszu socjalnego
 Oceń wpis
   

Firma może dać każdemu zatrudnionemu 380 zł na wczasy, siłownię lub remont mieszkania. Pieniądze będą nieopodatkowane, jeśli zostaną wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych.

A  wynika z obowiązującej od dzisiaj nowelizacji ustawy o PIT.

Do tej pory zwolnione z podatku były tylko finansowane z funduszu świadczenia rzeczowe. Teraz także wypłaty.
Ale trzeba spełnić pewne warunki aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego  Pieniądze muszą być wypłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , który może  utworzyć każdy pracodawca. Zasoby funduszu przeznaczamy  m.in. wypoczynek, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, udzielanie pomocy materialnej oraz na cele mieszkaniowe. Z funduszu można więc dopłacić pracownikowi do wczasów, zrefundować mu karnet na siłownię lub bilet do kina, przekazać pieniądze na budowę domu czy remont.Zwolnione z PIT  są też pieniądze wypłacone z funduszy związków zawodowych. Limit jest wspólny (obejmuje też świadczenia rzeczowe) - 380 zł rocznie. Nowelizacja obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia2009 r. Przy obliczaniu limitu trzeba więc uwzględnić wszystkie przekazane w tym roku świadczenia.
Komentarze (2)
lekarstwo na kryzys
 Oceń wpis
   

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło program wspierający przedsiębiorstwa w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym. Będą mogły z niego skorzystać duże i średnie firmy, mające przejściowe kłopoty z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 1 mld zł. Ministerstwo Gospodarki wytypowało 4 branże, do których kierowane będzie wsparcie: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, lekki i oparty na drewnie. Z pomocy skorzystać będą mogły średnie i duże przedsiębiorstwa, będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, ale mające przejściowe problemy z pozyskaniem zewnętrznego źródła finansowania.

Pomoc zostanie udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu w formie: pożyczek, poręczeń, gwarancji, zakupu obligacji emitowanych przez beneficjentów, oraz dokapitalizowania. Warunkiem uzyskania wsparcia jest pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

ARP wspierać będzie projekty ukierunkowane na utrzymanie bieżącej płynności finansowej i aktywności gospodarczej, w tym zapewniających utrzymanie produkcji, kontynuowanie rozpoczętych inwestycji pod warunkiem ich długookresowej opłacalności,realizację zamówień publicznych i kontraktów eksportowych, zagospodarowanie infrastruktury technicznej likwidowanych lub upadających przedsiębiorstw przez instytucje zarządzające parkami przemysłowymi.

Może warto się tym tematem zainteresować?

Komentarze (1)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]