Masz umowę okresową ?Przeczytaj
 Oceń wpis
   

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja KODESU PRACY zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Przepisy przejściowe określają, że umowy, w których nie dopuszczono możliwości wypowiedzenia, zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwające w tym dniu, będą podlegały obecnym regulacjom. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych na ponad 6 miesięcy lub w których przewidziano wypowiedzenie. Ponadto do umów terminowych, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, będą stosowane nowe przepisy, ograniczające okres zatrudnienia do 33 miesięcy i do 3 umów naczas określony. Nowelizacja ta , która wejdzie w życie od 22 lutego 2016 r., uzależni okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wyniesie: ● 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, ● 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ● 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 ustawy – Kodeks pracy po nowelizacji). Obecnie wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony zależne jest od łącznego spełnienia 2 przesłanek: ● umowa powinna być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ● strony powinny przewidzieć w umowie możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Część zawieranych na podstawie dotychczasowych przepisów umów na czas określony posiada klauzulę umożliwiającą ich wypowiedzenie.

Jak myślicie , dobre rozwiązanie?

Komentarze (1)
ważne dla gmin Najszybszy wzrost wartości złotego?
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]