ZMIANY w ubezpieczeniach dla przedsiębiorców
 Oceń wpis
   

 

1 Od 2012 r. skraca się okres przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek ubezpieczeniowych z 10 lat do 5 lat.

2.    Od 1 stycznia 2012 r. uległ skróceniu termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie społeczne rolników z 10 do 5 lat. Dotyczy to także terminu zwrotu nadpłaconych lub nienależycie opłaconych składek.

3. Od stycznia 2012 roku płatnik składek nie będzie musiał co miesiąc wydawać ubezpieczonemu druku ZUS RMUA - chyba że ubezpieczony tego zażąda. Jeśli ubezpieczony będzie potrzebował takiego druku w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, pracodawca będzie zobowiązany mu wydać taki dokument.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami, informacje które były zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczących tego ubezpieczonego, płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

Pierwszy raport zawierający informację o danych przekazanych do ZUS za konkretnego ubezpieczonego, płatnik składek przekaże ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Jednak informacje o danych przekazanych do ZUS, płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni.

Komentarze (0)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Oceń wpis
   

  

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą, co do zasady, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz 1 stycznia 2012 r. mniej niż 20 pracowników to nie jesteś zobligowany do tworzenia regulaminu wynagradzania. Możesz zatem podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych. O tym fakcie musisz jednak powiadomić pracowników do końca stycznia 2012 r. w dowolny sposób przyjęty w firmie.

Nie musisz swojej decyzji konsultować ani z organizacją związkową ani też z przedstawicielem pracowników.

Dotrzymanie ustawowego terminu na powiadomienie pracowników o nieutworzeniu zfśs lub o niewypłacaniu świadczeń urlopowych  może bowiem narazić cię na kłopoty a to z uwagi na rozbieżne stanowiska urzędów i sądów w tym zakresie .

Zgodnie z poglądem urzędów , przekroczenie tego terminu nakłada na pracodawcę obowiązek naliczania odpisu na fundusz lub wypłacania świadczenia urlopowego, a w przeciwnym razie jest zagrożone karą grzywny w postępowaniu sądowym. Jednakże np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 marca 2007 r. (I OSK 814/06) zajął stanowisko, zgodnie z którym przekroczenie terminu przez pracodawcę nie spowoduje obowiązku naliczania odpisów na zfśs czy wypłaty świadczeń urlopowych, a opóźnienie jest zagrożone najwyżej grzywną. Jeszcze inaczej  wypowiedział się  Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07)  uznał bowiem, ł, że nawet nie grozi za to grzywna

I jak tu pracować  jeśli nawet w takiej zdawałoby się prostej interpretacji prawa nie ma zgodności?  Chore...


 

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]