ZMIANY w ubezpieczeniach dla przedsiębiorców
 Oceń wpis
   

 

1 Od 2012 r. skraca się okres przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek ubezpieczeniowych z 10 lat do 5 lat.

2.    Od 1 stycznia 2012 r. uległ skróceniu termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie społeczne rolników z 10 do 5 lat. Dotyczy to także terminu zwrotu nadpłaconych lub nienależycie opłaconych składek.

3. Od stycznia 2012 roku płatnik składek nie będzie musiał co miesiąc wydawać ubezpieczonemu druku ZUS RMUA - chyba że ubezpieczony tego zażąda. Jeśli ubezpieczony będzie potrzebował takiego druku w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, pracodawca będzie zobowiązany mu wydać taki dokument.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami, informacje które były zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczących tego ubezpieczonego, płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

Pierwszy raport zawierający informację o danych przekazanych do ZUS za konkretnego ubezpieczonego, płatnik składek przekaże ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Jednak informacje o danych przekazanych do ZUS, płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni.

Komentarze (0)
Zakładowy fundusz świadczeń... Znamy projekt podwyżek składki...
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]