Koniec zwrotu za materiały
 Oceń wpis
   

Rada Ministrów w dniu 14 maja br. przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Przygotowane regulacje przewidują pomoc państwa w nabyciu pierwszego, samodzielnego mieszkania przez małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia.
Niestety nic za darmo -projekt ten  zakłada bowiem  kontynuację systemu zwrotu części VAT tylko do końca 2013 r. i jego zamknięcie po tej dacie, z zachowaniem praw nabytych. Oznacza to, że osoby, które do końca 2013 r. poniosą udokumentowane fakturami wydatki umożliwiające występowanie o zwrot, uzyskiwałyby go z zachowaniem dotychczasowych zasad. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zastosowanie tych zasad pozwoli z jednej strony na uzyskanie tym osobom zwrotu, a z drugiej strony - poprzez utrzymanie limitów kwoty zwrotu i częstotliwości występowania o zwrot - złagodzi skutki dla budżetu państwa związane z wygaszaniem omawianego systemu. W związku z tym wydatki z tytułu funkcjonowania systemu realnie będą ponoszone jeszcze do końca 2018 roku, chociaż z roku na rok powinny być coraz niższe.

Komentarze (4)
Koszty dla twórców i artystów . I znowu „zamach” na...
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]