Co nowego w Vacie w 2013 roku ?
 Oceń wpis
   

 Zmiany i tu nas nie ominą  . Jest ich trochę , zacznę od  momentu powstania obowiązku podatkowego .Zmianie  w 2013 roku ma ulec zasada, która na dzień dzisiejszy  określa  moment powstania obowiązku podatkowego Obecnie obowiązujący art 19 ustawy o Vat   stanowi, że obowiązek podatkowy  , co do zasady, powstaje  w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży .
W przypadku ,gdy  np: podatnik sprzeda usługę 30 maja2012  może obecnie  zdecydować czy wystawić fakturę od razu i zapłacić podatek w deklaracji za maj , czy opóźnić obowiązek w Vat i  przesunąć uiszczenie podatku nawet do lipca .
Przepis ten ma zostać uchylony a w to miejsce  ma być wprowadzona generalna zasada ( art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tą zmianą  Ministerstwo chce  ukrócić przesuwanie obowiązku podatkowego i proponuje, by podatek był płacony po tym miesiącu, w którym doszło do transakcji.  A zatem data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem.
Usługi, częściowe, dla których  są ustalane  następujące po sobie terminy płatności , uznawać się będzie za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego ,  aż  do momentu zakończenia całej usługi . Wynika to  z treści proponowanego  art. 19a ust. 3, który będzie miał zastosowanie  również  do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umów  dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze zawartych na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że po spłacie wartości przedmiotu  prawo własności zostanie przeniesione.
Art. 19 ust. 5 pkt 1 dotyczyć będzie  m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.
Tak więc według nowego uregulowania obowiązek podatkowy (na zasadach ogólnych) ,   powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana usługa , a faktury będzie można wystawiać do 7-go  dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę . Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta raz,  za cały  miesiąc,  jedną zbiorczą fakturą.
Przykład:
Wykonano usługę  w dniu 5 maja 2012 r  i   fakturę  można  będzie wystawić  najpóźniej do dnia 7 czerwca ale obowiązek podatkowy dla tej  usługi  powstanie w dniu 31 maja .2012 r

Z kolei mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, będą płacić podatek na koniec miesiąca, w którym otrzymali całą lub część zapłaty za wykonaną usługę .Obecnie mały  przedsiębiorca po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi,  pomimo nie otrzymania zapłaty, musi  rozliczyć się z podatku.Po wprowadzeniu nowelizacji podatnik  zapłaci Vat dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę.

Przykład:
Zapłatę za usługę wykonaną w dniu 5 maja otrzymano  w dniu 15 czerwca 2012  a więc obowiązek podatkowy powstanie na nowych zasadach w dniu  30 czerwca 2012

Ta zmiana niewątpliwie znajdzie uznanie wśród małych przedsiębiorców , bo obecnie firma musi zapłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie otrzymała zapłaty.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.
Opisane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
 

Komentarze (4)
Jesteś twórcą? przeczytaj Co nowego w Vat na 2013 rok ?

Komentarze

2012-10-22 06:21:09 | *.*.*.* | tanikredytgotowkowy
Re: Co nowego w Vacie w 2013 roku ? [0]
No to fiskus trochę mniej pieniędzy zabierze. Teraz przedsiębiorcy bardzo często
biorą kredyty żeby zapłacić podatek. Bardziej boją się urzędnika niż gangstera -jak
się nie zapłaci to konsekwencje są często o wiele gorsze. skomentuj
2012-11-07 12:57:14 | *.*.*.* | najlepsze lokaty
Re: Co nowego w Vacie w 2013 roku ? [1]
Dużo w ostatnim czasie media trąbiły o tej zmianie. Powoli ale jednak coś zmienia się
na lepsze i myślę, że prawo w końcu stanie się bardziej przychylne przedsiębiorcom. skomentuj
2012-11-18 21:57:56 | *.*.*.* | praktyk
oj chyba poczekamy na zmiany do 2014 roku skomentuj
2013-09-25 10:36:43 | *.*.*.* | taki
Re: Co nowego w Vacie w 2013 roku ? [0]
fajna platforma blogowa, no i Twoj blog skomentuj
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]